Sözlükte "bilgi kuramı" ne demek?

1. Bilgibilim, epistemolojibilgi kuramı

Bilgi kuramı kelimesinin ingilizcesi

n. epistemology